เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]33
2 งบสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2565 ]44
3 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]47
4 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]48
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 มี.ค. 2565 ]42
6 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]46
7 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]46
8 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]45
9 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]45
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]46
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 28 ม.ค. 2564 ]48
12 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี แะงบการเงิน [ 20 มิ.ย. 2562 ]44