เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2561


โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ____ส่วนราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งหลักแดนพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเดื่ออำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวก และรับรู้รับทราบปัญหาหาของประชาชนในพื้นที่ ____ท่านวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ____พร้อมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ ____ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงโดยมี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ กำนัน/ผู้ใหญบ้าน รพสต.บ้านหนองบัว นาสีดา โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ