เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 (13 ตุลาคม)


นายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี 
เปิดโครงการ

“บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 
(13 ตุลาคม)”

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 (13 ตุลาคม)

โดยมีกิจกรรม เก็บขยะรอบๆสำนักงานและริมถนนสายเกษตรฯ-หนองบัวแดง กิจกรรมล้างตลาดสด เพื่อรองรับการใช้บริการตลาดสดเทศบาล ซึ่งมีการจัดตลาดทุกวันพฤหัสบดี