เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ยินดีต้อนรับ...คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 🗳😊