เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561


—(((พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร)))— 📆วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ⏰เวลา 09:00 น. นายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีเปิด......โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ...........โดยได้รับเกียรติจาก............... 🤵ท่านสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และ 👨‍💼ท่านชาญชัย หงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จังหวัดชัยภูมิ 👇👇�� 📚เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม📚