เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


🌳....ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.....🌳 ณ บริเวณป่าชุมชน ภูกระแต ม.1 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่(นพค55) ตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาชน และสถานศึกษา บริเวณป่าชุมชน ภูกระแต บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา