เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ


นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ"
.............................................................
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว