เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเดื่อ


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ กำกับดูแลแหล่งน้ำ คูคลอง โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดขยะและสิ่งกีดขวาง   การระบายน้ำในแม่น้ำลำคลอง หรือเส้นทางน้ำ
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-09
2021-10-26
2021-08-23