เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์


โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เทศาบลตำบลบ้านเดื่อ  วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-09
2021-10-26
2021-08-23