เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


โครงการ Big cleaning day


 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการพัฒนาและทำความสะอาดาดพื้นที่  ตามโครงการ Big cleaning day ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-09
2021-10-26
2021-08-23