เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ นำโดยนายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-09
2021-10-26
2021-08-23