เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพ ความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนในพื้นที่


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

🔸กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นางสาวกาญจนา อินรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ต้อนรับนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 🔸ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพ ความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนในพื้นที่

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29