เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ


#โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

….นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประธานเปิดโครงการฯ โดยนายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ กล่าวรายละเอียดโครงการฯ

….กองส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านเดื่อพัฒนา

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29