เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


🔸นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจที่ 3 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


🔸นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจที่ 3 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29