เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


#ออกให้บริการนอกสถานที่


ธ.ก.ส. สาขาเกษตรสมบูรณ์

#ออกให้บริการนอกสถานที่ ทุกวันพฤหัสบดี(ตามแผนออกให้บริการ)

📍ณ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชัยภูมิ

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29