เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเดินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:00 น.

สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ชั้น 2

…..ท่าน ประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี ประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเดินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29