เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


ปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

…..กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19





2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29