เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


โครงการมิตรผลเกตรสมบูรณ์ มอบถุงยังชีพ 700 ถุง


วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:30 น.

….โรงงานมิตรผล สาขาเกษตรสมบูรณ์ สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 700 ถุง มอบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)

….โดยตัวแทนโรงงานมิตรผลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประธาน สมาชิกสภาเทศบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมในพิธีมอบฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง

…. ทั้งนี้ ตัวแทน ผู้นำชุมชน อสม. ประจำหมู่บ้านรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่าย ต่อไป

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29