เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


โครงการมิตรผลเกตรสมบูรณ์ มอบถุงยังชีพ 700 ถุง


วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:30 น.

….โรงงานมิตรผล สาขาเกษตรสมบูรณ์ สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 700 ถุง มอบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)

….โดยตัวแทนโรงงานมิตรผลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประธาน สมาชิกสภาเทศบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมในพิธีมอบฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง

…. ทั้งนี้ ตัวแทน ผู้นำชุมชน อสม. ประจำหมู่บ้านรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่าย ต่อไป

2021-11-09
2021-10-26
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20