เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อม


วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00​ น.

ณ ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วย #โควิด19 (ccc) เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อม แนะนำ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯ

โดยสาธารณสุขอำเภอฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 2 แห่ง

นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ รายงานข้อมูลศูนย์ฯ

ทั้งนี้ การประเมินเบื้องต้นพบว่ามีความพร้อมเตรียนการเปิดศูนย์ฯ เพื่อให้บริการผู้พักฟื้น

2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-09
2021-10-26
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23