เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ


วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เวลา 11:30 น.

ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

นายเมธาวี แต่งเมือง นักพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ถึงที่พักอาศัย

2021-11-09
2021-10-26
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20