เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ


วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เวลา 11:30 น.

ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

นายเมธาวี แต่งเมือง นักพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ถึงที่พักอาศัย

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29