เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


ออกมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจกับผู้หายป่วยจากโรค #โควิด19 จำนวน 12 คน


ทีมงานผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ นำโดยนายประเทือง ธรรมโชติ นายกนายกเทศมนตรี

นายวินัย เดชมาลา รองนายกฯ

นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกฯ

นายประสงค์ กงชัยภูมิ เลขานายกฯ

นายสุน วรรณศิลป์ ที่ปรึกษานายกฯ

ออกมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจกับผู้หายป่วยจากโรค #โควิด19 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 คน

บ้านจมื่น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 คน

บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 คน

บ้านหัวโสก หมู่ที่ 6 จนวน 2 คน

บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 17 จำนวน 4 คน

บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ 21 จำนวน 1 คน

2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-09
2021-10-26
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23