เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหารออกเยี่ยมจุดตรวจ #โควิด19


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

….. คณะผู้บริหารออกเยี่ยมจุดตรวจ #โควิด19 หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 17 บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 21 บ้านใหม่กอนกลาง

…..นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี ตัวแทนมอบกาแฟให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ คัดกรอง ให้กำลังใจ

2021-07-13
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-09
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-02
2021-07-01