เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

….กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 และดำเนินการซ่อมบำรุง

….เพื่อให้มีน้ำอุปโภคไหลเข้าสู่ระบบพื้นที่บริการเป็นปกติ

2021-07-13
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-09
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-02
2021-07-01