เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


ส่งอาหารและนมครบให้เด็กเล็ก(covid-19)


วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาสีดา

…..คณะครูได้ทำหน้าที่ส่งอาหารและนมครบให้เด็กเล็กที่บ้าน จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)

2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-17