เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


#สำรวจไฟฟ้าสาธารณะเขต1


#สำรวจไฟฟ้าสาธารณะเขต1

….นายสุระศักดิ์ ลอยเมืองหลาง นายช่างไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาร่วมลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสภาพจริง เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลต่อประชาชนสูงสุด

2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-17