เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


เยี่ยมญาติผู้ป่วยโควิด19


2 กรกฎาคม 2564

…..คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

…..ออกเยี่ยมญาติผู้ป่วยโควิด19 ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเพื่อเป็นขวัญ​ กำลังใจในการต่อสู้โควิดไปด้วยกัน

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29