เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


เยี่ยมญาติผู้ป่วยโควิด19


2 กรกฎาคม 2564

…..คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

…..ออกเยี่ยมญาติผู้ป่วยโควิด19 ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเพื่อเป็นขวัญ​ กำลังใจในการต่อสู้โควิดไปด้วยกัน

2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-17