เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


รับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัค


1 กรกฎาคม 2564

…..เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บริการจัดหารถรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันcovid-19 ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-17