เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


รับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัค


1 กรกฎาคม 2564

…..เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บริการจัดหารถรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันcovid-19 ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29