เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อหาแนวทางรองรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ศปก.ตำบลบ้านเดื่อ)


นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี

นายมาโนช หอมวงค์ ปลัดเทศบาล

……ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ผอ.โรงเรียน อสม.

ในการประชุมเพื่อหาแนวทางรองรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ศปก.ตำบลบ้านเดื่อ)

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29