เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าโจดที่เขาขาด)


     กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าโจดที่เขาขาด)  นายประเทือง ธรรมโชติ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ต่อนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะร่วมกิจกรรมปลูกป่าดังนี้ 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร่สวนจังหวัด

โรงงานน้ำตาลมิตรผล สาขาเกษตรสมบูรณ์

ธนาคารออมสิน สาขาเกษตรสมบูรณ์

ธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาเกษตรสมบูรณ์

พนักงานเทศบาล จิตอาสาและประชาชน

 

 

 

 

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29