เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


แสดง”มุทิตาจิต” ผู้เกษียณ


#ความประทับในใจองค์กร

……นายกเทศมนตรี แสดง”มุทิตาจิต” ผู้เกษียณ นายสมศักดิ์ ภูมิมี พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

……คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบล ร่วมสู่ขวัญพนักงานจ้างตามภารกิจ และมอบของขวัญเนื่องในวันเกษียณอายุ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29