เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา และลงทะเบียนแก่ผู้ประสงค์รับวัคซีนฯ


#คณะทำงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะทำงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ออกปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา และลงทะเบียนแก่ผู้ประสงค์รับวัคซีนฯ

โดยการแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็นหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 21 หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความเร็วต่อการทำงาน

#ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือ

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29