เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ


ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ชั้น 2

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29