เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการเลือกตั้ง


วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 09.30 น.

          ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เพื่อเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำศูนย์ฯ สรุปดังนี้

          นายมาโนช หอมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเลือกตั้ง

          นายเฉลิม ขันทะสีมา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

          นายเหรียญชัย พุธขุนทด กรรมการการเลือกตั้ง

          นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า กรรมการการเลือกตั้ง

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29