เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ระงับเหตุเพลิงไหม้ 3 จุด


วันที่ 28 มกราคม 2564

เวลาประมาณ 13:00 น.

......เหตุเกิดไฟไหม้ บริเวณใกล้เคียงวัดป่าบ้านจมื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์และกลับที่ตั้ง

เวลาประมาณ 20:15 น

......งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านนาสีดา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บริเวณใกล้ที่พักอาศัยและทำกิน นายคำแสน เบ้าจรรยา (ผู้ใหญบ้านหมู่ 21 บ้านใหม่ดอนกลาง)

........เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน ระดมฉีดน้ำเพื่อสงัดไฟจนสามารถควบคุมไฟได้เรียบร้อย

เวลาประมาณ 22:00 น.

........เหตุเกิดไฟไหม้ ในเขตพื้นที่บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 จุดโนนกะยอม ท่งไปอ่างเก็บน้ำน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์และกลับที่ตั้ง

 

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29