เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ปฏิบัติการตั้งจุดสกัด ตรวจ คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข ตำรวจ อสม. ร่วมปฏิบัติการตั้งจุดสกัด ตรวจ คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้แอไวรัสโคโรนา 2019 

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29