เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ขอขอบพระคุณสายธารนำ้ใจ


#ขอขอบพระคุณสายธารนำ้ใจ❤️
————————————————
🙏🏻..คณะครูโรงเรียนบ้านหัวโสก
🙏🏻..กองส่งเสริมการเกษตร
🙏🏻..หัวหน้าฝ่ายอำนายการ สำนักปลัด
🙏🏻..เจ้าพนักงานการเงินฯ กองคลัง
————————————————
..... นายไชยะ สำอางเนตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านหัวโสก มอบสิ่งของเพิ่มเติม #ตู้ปันสุขหน้าเทศบาล โดยนายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นรับมอบสิ่งของด้วยตนเอง
...... ทั้งนี้ หลังเจ้าหน้าที่ได้รับสิ่งของ เราจะบริหารจัดการเติมใน #ตู้ปันสุขหน้าเทศบาล เพื่อแบ่งปันผู้เดือดร้อน ขาดรายไป ช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดนี้ ทุกชิ้น
#หยิบได้ไม่เสียเงินนะครับ😊