เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัวใหญ่


#เริ่มดำเนินการแล้ว🚧
.....โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัวใหญ่ โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ถนน
.....วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนซ้ำซาก
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29