เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัวใหญ่


#เริ่มดำเนินการแล้ว🚧
.....โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัวใหญ่ โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ถนน
.....วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนซ้ำซาก