เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


#สาวบ้านแต้2019


#สาวบ้านแต้2019🌈🌧🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♀️🌧
#อำเภอเกษตรสมบูรณ์
.....ประเพณีส่งเสริมสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ที่ส่วนราชการ พ่อค้า ประชานชน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจสืบสานและต่อยอดมายาวนาน🚲🚲
.....เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งขบวนแห่ ร่วมการแข่งขันร้องเพลง การประกวดมากมายและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกรายการ🎉