เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


วันวิสาขบูชา


#วันวิสาขบูชา Ep:1 ทำบุญตักบาตร นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมคณะส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ พนักงานเทศบาล พุทธศาสนิกชน ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดโพธิ์ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ