เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการปลูกต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2562


#จะดีกว่ามั๊ยถ้ามีจิตอาสาแวะเวียนมาช่วยกันรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูก 🏔🌳🌲🌴🌴🌳🌳🌳🌷🌾🍃 คณะบริหาร พนักงานเทศบาลทุกท่านคน ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2562 โดย#กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีจิตอาสา และสำนึกรักษ์ผืนป่า ซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบสระหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งม่อง เป็นการสร้างภูมิทัศน์อันสวยงามในอนาคต