เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


#สืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ


#สืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ  วันนี้..เวลา 10:00 น. 💦☔️🌤🌳 ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ ประจำปี 2562 ซึ่งพระครูโพธิธรรมประยุต ประธานฝ่ายสงฆ์  ณ โบราณสถานพระธาตุบ้านจมื่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยท่านบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมคณะร่วมต้อนรับประธาน ดังนี้ นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายรัฐพล นิลจะหมื่น รองนายกเทศมนตรี นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ปลัดเทศบาล นายอุไร คงโพธิ์น้อย ประธานสภา คำเพียร คงม่วงหมู่ กำนันตำบลบ้านเดื่อ  ผู้ใหญบ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจมื่น ผู้อำนวยการบ้านหนองบัว ผู้อำนวยการบ้านหนองแต้ และพี่น้องประชาชน