เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวั...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 135]
 
  รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบล...[วันที่ 2021-02-15][ผู้อ่าน 226]
 
  #ประมวลภาพการรับสมัครเลือกตั้ง(วันแรก)[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 212]
 
  ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการเลือกตั้ง[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 149]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้ 3 จุด[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 185]
 
  ปฏิบัติการตั้งจุดสกัด ตรวจ คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรั...[วันที่ 2021-01-28][ผู้อ่าน 248]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครอบ 12...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณะภัยและระงับอัคคีภ...[วันที่ 2020-09-03][ผู้อ่าน 231]
 
  ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปดครองส่วนท้องถิ่น (Loc...[วันที่ 2020-08-20][ผู้อ่าน 181]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ....เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...[วันที่ 2020-08-17][ผู้อ่าน 270]
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข เฉลิมพระเกียรติ กอ...[วันที่ 2020-08-02][ผู้อ่าน 249]
 
  ตู้ปันสุขหน้าเทศบาล[วันที่ 2020-08-02][ผู้อ่าน 236]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15