เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตำบลบ้านเดื่อ
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
       เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่ม  บำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนแล้ว  ตามโครงการพยุงธรรม  ค้ำไทย  ถวายองค์ราชินี  บริเวณริมหนองน้ำ  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง...
 
  โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
  ประเพณีลอยกระทง
  23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
  ติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมประดับผ้าและดอกดา...
  ประดับดอกทานตะวันใต้พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพ...
  ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ "บ้านเดื่...
  เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 256...
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  จัดเจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค
  โครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำตามรอยพ่อหลวง ประจำปี 256...
   
 
 
เพลง ของขวัญจากก้อนดิน .
ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว .
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.